Clubreglement

1. Het betreden van de tennisterreinen is enkel toegestaan aan leden die hun lidgeld betaald hebben.

2. Elke speler/speelster dient na iedere speelbeurt het terrein te effenen met de voorhanden zijnde sleepnetten. Hij/zij draagt verder mee zorg voor de infrastructuur en deponeert afval en lege verpakkingen in de voorziene vuilbakken.

 3. Op de terreinen is het dragen van correct tennisschoeisel  verplicht.

4. Het is niet toegelaten de douches te betreden met tennisschoenen.

5.  Niet-leden kunnen een terrein huren op ogenblikken dat er niet gespeeld wordt door de leden. Zij betalen hiervoor een vergoeding van €8 / uur/ terrein.

6.  Elk lid heeft het recht 1x in het seizoen iemand uit te nodigen. Dit niet-lid mag slechts 2x uitgenodigd worden en dit vóór 18 uur.

 7. Reserveren van de terreinen 1-2-3-4 ( op het half uur ) en  5-6-7-8 ( op het uur ) kan enkel via het spelersdashboard van Tennis Vlaanderen.

8. De terreinen kunnen steeds opgeëist worden door het bestuur voor officiële of vriendschappelijke ontmoetingen, lessen, onderhoudswerken, enz. …

9.  Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, noch voor verlies of beschadiging van persoonlijke goederen.

10. De leden zijn verantwoordelijk voor de schade die ze aan roerende of onroerende goederen van de club toebrengen.

11.  Het is verboden te roken op de tennisterreinen en in de chalet.

12. Toegang tot de keuken en de frigo’s kan enkel met de toestemming van de toogman/vrouw.

13. Honden moeten kort ( max. één meter )  aan de leiband gehouden worden op de terrassen en worden niet toegelaten in de chalet.

14. Dit reglement is op elk ogenblik voor wijzigingen vatbaar.

pdfPrintversie